tilbake

innhold

neste

                     

16. Luker - generelt
  

Generelt.
Å lage luker på kajakken er ikke så vanskelig som det kan se ut til. Lukene sages ut fra dekket og blir liggende i plan med dette. For at de ikke skal falle gjennom lukehullet så lages det en kant (sarg) rundt hele lukehullet som luka ligger an mot. Sargen bygges opp av 5-6 lag duk/fortykket epoxy. Sargen limes fast til undersiden av dekket og stikker ut 18mm. På sargen felles det inn ei tetningsliste som gjør lukeskjøten (forhåpentligvis) helt vanntett. De fleste hjemmesnekrede lukene jeg har sett omtalt på nettet blir holdt på plass av elastiske snorer eller pakkremmer som trykker luka ned mot sarg/tetningsliste. Dette siste gir ofte ikke helt vanntette luker. Jeg har derfor valgt å holde luka på plass med 4 stk M4x40mm skruer, én i hvert hjørne. Skruene går tvers gjennom ytterkant sarg og luke og luka låses med en vingemutter eller spesiell møbelmutter (som jeg brukte) på oversiden.

Fig.1. Konstruksjonsmål forluke (den ene halvdelen - hele luka fås ved å speilvende langs "grunnlinja").
h1 = 100 mm
h2 = 140 mm
Dette er omtrent samme mål som angitt i Nick Schade´s bok "The Strip-Build sea Kayak". Skal luka skjæres ut med stikksag så bør avrundingene i hjørnene være på R = min.25mm radius (ellers vil man få problemer med å greie "svingen").
Erfaring: Ferdig montert med sarg så synes jeg denne luka ble i minste laget. Bakluka laga jeg mye større (se kap.18) og den er jeg egentlig mye mer fornøyd med.

Plan av pakklukehullet. Selve luka vises ikke. Blå farge angir kanten av sargen som stikker ut under kajakkdekket.
Byggeprosedyre luke :
  • tegn opp omrisset av luka på utvendig dekk
  • sag noen slisser langs lukekonturen med ei bakksag for å se lukekonturen på innvendig dekk
  • forsterk lukeområdet på innvendig dekk med et ekstra lag duk/epoxy + evt. treribber rundt luka innvendig
  • legg kartplast på innvendig lukeområde
  • trykk fast ei tetningsliste på kartplasten ca.3mm inne på luka hele veien rundt og enda ei liste 18mm inne på luka
  • bygg opp sargen med 5-6 lag duk lagt i fortykket epoxy
  • når epoxyen har herdet så løsnes hele sargen fra dekket/kartplasten, tetningslistene fjernes og sargen pusses
  • den ferdigpussede sargen limes fast til undersiden av dekket igjen og nye tetningslister legges i sargens styrespor
  • skruer i hvert hjørne holder luka på plass og gjør den vanntett.
Fig.2. Snitt A -A gjennom pakklukehullet (målsatt skisse nederst). Sargen ble laget av 6 lag glassfiberduk innbakt i fortykket epoxy. Erfaring: dette lukesystemet funka svært bra og ga helt vanntette luker.
Fig.3 (snitt B - B).  Luka holdes på plass av 4 rustfrie skruer M4x30mm, én i hvert hjørne. I hjørnene lager jeg sargkanten litt bredere (30 - 40mm) slik at det blir plass til skruehullene. Jeg har forøvrig gjenget opp skruehullene i sargen (gjengeverktøy kjøpte jeg hos Clas Ohlsson for ca.100kr.) slik at skruene blir hengende på plass selv om mutteren tas av. Det går også an å lime fast skruene med epoxy.
På bakluka (kap.18) festa jeg skruene fra oversiden. Dette funka egenlig mye bedre.
                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com