tilbake

innhold

neste

                     


03 Listesaging og -fresing.

 

Brukte listedim 6x15mm.
 
Listedimensjon
Jeg valgte å bruke glattkant gran 1.sort dim.15x145mm (glattkant=  alle 4 sider høvlet) som råvare for kajakklistene. (Jeg kjøpte først 3-4 planker utvendig kledning (2 sider høvlet) i dim.19x148mm), men disse plankene hadde for mye kvist og ble kassert etter å ha saget opp noen få lister). Begge listetykkelsene ble benyttet på kajakken, men 6x19mm lister var også litt vanskelig å bøye langs formene. 6x15mm-listene var mye enklere å montere og denne dimensjonen anbefales. Glattkant fås også i 21mm, men disse listene blir enda stivere å bøye. Jeg fikk plankene i full kajakklengde (ca.5.3m), men jeg erfarte senere at skjøting av listene var en rel. enkel operasjon, så planker kortere enn kajakken kan også brukes.
Listebredde.
Jeg brukte (som angitt ovenfor) 6mm tykke lister. Hadde opprinnelig tenkt å bruke 5mm tykke lister og sagde opp mange lister i denne dimensjonen inntil jeg ble klar over at listene ble for tynne (for mange brakk under håndteringen).
Kvister
Det er selvfølgelig best å bruke helt kvistfrie lister, men noen kvister i listene er ingen katastrofe (de har bare litt lettere for å brekke under håndteringen).
Treslag
Anbefaler gran. Til pyntelister og annen utsmykning kan brukes treslag av mørkere farge, f.eks. mahogny, kirsebær eller Western Red Cedar (sistnevnte gir en svært pen rødgyllen farge og brukes i USA ofte til hele kajakken - vanskelig å få tak i her til lands). Jeg brukte mahogny i pyntelistene. Furu kan være lettere å få kvistfri, men den er visstnok litt tyngre enn gran og den kan skille ut kvae/harpiks. Og den mørkner også mye fortere enn gran.
Problemer som kan oppstå ved fresing av listene.

Lista saget for tynn.
Dette problemet opplevde jeg noen ganger. Oppstod særlig når jeg var litt ukonsentrert under sageprosessen og ikke trykket planken tilstrekkelig hardt mot sagbladet. For tynne lister kasserte jeg umiddelbart.

 

 

Feilinnstilt fresestål.
Det var ingen fininnstillingsskruer på den billigfresen jeg brukte, så det tok litt tid å få stilt inn fresestålet i nøyaktig riktig høyde over fresebordet.
Usymmetriske bead og cove gir ekstra mye pussing senere i byggeprosessen.
Bead freset for grunn. Kan medføre glippedannelser når treverket pusses.
                     
       

tilbake

innhold

neste

       
                     

 

 Helge Alfnes, Søbstadvegen 70B, 7088Heimdal - Norge. e-post: hanhelge@sensewave.com       www.sarakajakk.com